Grădinița cu Program Prelungit nr. 11 cu sediul în localitatea Timișoara, str. Versului, nr.2, în temeiul HG. Nr. 286/2011 modificată și completată, Legii nr. 63/2011, Legii nr. 1/2011, Legea 284/2010 și Legea 53/2003, organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante: -ÎNGRIJITOR, pe perioadă nedeterminată -ÎNGRIJITOR, pe perioadă determinată (concediu îngrijire copil) -MUNCITOR, pe perioadă nedeterminată […]

Read More »