Anunț concurs


Grădinița cu Program Prelungit nr. 11 cu sediul în localitatea Timișoara, str. Versului, nr.2, în temeiul HG. Nr. 286/2011 modificată și completată, Legii nr. 63/2011, Legii nr. 1/2011, Legea 284/2010 și Legea 53/2003, organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante:
-ÎNGRIJITOR, pe perioadă nedeterminată
-ÎNGRIJITOR, pe perioadă determinată (concediu îngrijire copil)
-MUNCITOR, pe perioadă nedeterminată

Pentru mai multe detalii legate de concurs click aici.