Metodologia-cadru de înscriere a copiilor (nivel preșcolar și/sau antepreșcolar)